Zálohovanie


Dáta na FTP sú bezplatne zálohované každých 24 hodín, dostupné sú na zálohovacom serveri. Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako pre klasické FTP konto avšak je potrebné použit port 2121.
Staršie zálohy sú dostupné na vyžiadanie za poplatok.

Databázy sú dostupné bezplatne 7 dní dozadu, nájdete ich na klasickom FTP konte v koreňovom adresári v zložke backup.© 2008-2015 Speedweb, s.r.o.Ceny sú uvádzané bez DPH