Prihlasovacie údaje

Prístupové údaje k administrácií, ftp, emailom, databáze ...


WEBPANEL

Web prístup domena.koncovka/webpanel prihlasovacie meno vip.domena.koncovka heslo prístupové heslo, ktoré Vám prišlo pri objednávke na email prípadne nové heslo, ktoré ste si zvolili

FTP SERVER

adresa FTP server / host ftp.domena.koncovka prihlasovacie meno vip.domena.koncovka heslo prístupové heslo, ktoré Vám prišlo pri objednávke na email prípadne nové heslo, ktoré ste si zvolili Web prístup domena.koncovka/webftp

MAIL SERVER

POP3 / IMAP mail.domena.koncovka SMTP smtp.domena.koncovka prihlasovacie meno a heslo podľa nastavenia vo webpanel Web prístup domena.koncovka/roundcube (roundcube)
webmail.domena.koncovka (horde)

DATABÁZOVÝ SERVER

server localhost (DB server nieje defaultne dostupný z vonku) prihlasovacie meno a heslo podľa nastavenia vo webpanel

ŠTATISTIKY

Web prístup domena.koncovka/access (verejne dostupné, možné blokovat napr. cez .htaccess)

ADRESÁROVÁ ŠTRUKTÚRA

/logs logy servera /backup zálohy databáz /data dáta, ktoré nebudú prístupné cez webový server /public_html koreňový adresár pre web, sem nahrávajte stránky /public_html/_sub subdomény /public_html/access dáta potrebné k štatistikám

ZABEZPEČENÁ KOMUNIKÁCIA

IMAPs Adresa: mail.viphosting.sk, port: 993 POP3s Adresa: mail.viphosting.sk, port: 995 SMTPs Adresa: smtp.viphosting.sk, port: 465© 2008-2015 Speedweb, s.r.o.Ceny sú uvádzané bez DPH