Odporúčaný software

Software, ktorý je priamo či nepriamo potrebný pre prácu s webhostingom


Pre komunikáciu Vášho počítača so serverom potrebujete software. Vybrali sme programy ktoré sú kvalitné, bezpečné a väčšinou zdarma.

FTP/SFTP

Kvalitné klienty pre prenos a správu súborov na vzdialenom serveri.

Windows WinSCP, FileZilla, SmartFTP, PSFTP Linux, Unix gFTP, scp, SecPanel MacOS(X) Cyberduck, scp

Komprimácia

Software pre komprimáciu a dekomprimáciu súborov.

Windows 7-Zip, UltimateZip Linux, Unix gzip, bzip2 MacOS(X) Compress

PDF

Software umožnujúci prehliadanie PDF dokumentov

Windows Adobe Acrobar Reader

Email

Programy umožnujúce prácu s elektronickou poštou.

Windows Mozilla Thunderbird

Prehliadače web stránok

Na prehliadanie webových stránok doporučujeme moderné prehliadače

Windows, Linux, MacOS(X) Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera© 2008-2015 Speedweb, s.r.o.Ceny sú uvádzané bez DPH