Ako nahrať stránku na server ?


Tu máte hneď dve možností, buď budete dáta nahrávať (uploadovať) pomocou FTP klienta alebo použijete webové rozhranie

Webové rozhranie

WebFTP - je webový klient pre prácu s FTP. Po prihlásení môžete ihneď pracovať s FTP bez inštalácie potrebného software. WebFTP používajte len pre menšie úpravy a v prípadoch núdze. Toto rozhranie je dostupné na adrese www.iftp.sk

FTP klient

FTP klient - je software, prostredníctvom ktorého môžete komfortne pracovať s FTP. (viď. odporúčaný software)
Predvolené prístupové údaje (pokiaľ ste si ich nezmenili) k hlavnému ftp sú:
Host: ftp.vasa_domena.koncovka
Meno: vip.vasa_domena.koncovka
Heslo: heslo, ktoré ste obdržali po objednávke (Ak ste heslo zadané v objednávke zabudli môžte si ho jednoducho zmeniť po prihlásení do webpanelu)


POSTUP:

Nastavenie WinSCP (ODPORÚČAME tento software)
Kliknúť na new a vyplniť následovne:
Host name: ftp.vasa_domena.koncovka
Port number: 2222
Username: vip.vasa_domena.koncovka
Password: heslo, ktoré ste obdržali po objednávke
File protocol: SFTP
(v prípade, že si želáte používať nezabezpečené FTP použite port 21 a file protocol FTP)
kliknite na Save, zadajte názov pripojenia a kliknite OK.

Nastavenie Total Commander (tento software NEODPORÚČAME používať)
V hornom menu kliknite sieť -> FTP spojenie
Otvorí sa okno, kliknite na Pridať nové spojenie
Vyplňte následovne:
Session: názov pripojenia - môžete zadať čokoľvek
Názov hostu: ftp.vasa_domena.koncovka
Užívateľ: vip.vasa_domena.koncovka
Heslo: heslo, ktoré ste obdržali po objednávke
Ďalej odporúčame nastaviť pasívny mód prenosu.


POZOR!
1. Stránku musíte nahrávať do adresára public_html
2. Musí existovať indexová stránka - index.html, index.htm alebo index.php (index.html má vyššiu prioritu ako index.php)
3. Server rozlišuje malé a veľké písmena - to znamená, že Index.php nieje to isté ako index.php
© 2008-2015 Speedweb, s.r.o.Ceny sú uvádzané bez DPH