Rozdiel medzi IMAP a POP3

Čo znamená IMAP a POP3 ? Aký je medzi nimi rozdiel ?


POP3 POP3 (Post Office Protocol) je protokol, ktorý slúži na prenos email správ zo servera ku klientovi. Pri sťahovaní správ prostredníctvom POP3 sa správy stiahnu zo servera do priečinkov používaného e-mailového klienta. Zjednodušene by sme mohli povedať, že POP3 stiahne poštu na Váš počítač a nezostáva ďalej na serveri. Výhodou je, že správy sú dostupné aj v offline móde. Nevýhodou POP3 je, že nemôžete rozhodnúť o tom, ktoré správy sa zo serveru stiahnu a ktoré nie.

IMAP

IMAP (Internet Message Access Protocol) sťahuje na Váš počítač len hlavičky správ, ktoré v porovnaní so stiahnutím celého e-mailu trvá veľmi krátku dobu. Veľkou výhodou je, že správy ostávaju uložené na serveri a tak je možne k nim pristupovať odkiaľkoľvek. Nevýhodou však je, že požaduje online pripojenie.

Oba protokoly majú teda svoje výhody aj nevýhody, je na Vás ktorý protokol budete používať.

Označenie s na konci (POP3s, IMAPs) znamená, že elektronická pošta medzi serverom a Vami prebieha šifrovane.© 2008-2015 Speedweb, s.r.o.Ceny sú uvádzané bez DPH