Ako nastaviť klienta Microsoft Outlook Express ?

postup nastavenia programu Outlook pre príjem a odosielanie pošty


POZOR: Tento program neodporúčame používať!
Postup:
 1. Nastavenia nájdete v menu Nástroje/Tools -> Účty/Acounts
 2. Kliknite na Pridať/Add-> Pošta/Email
 3. Vpíšte meno alebo názov firmy do položky Zobrazované meno/Display name (napríklad HOSTING, s.r.o.), stlačte ďalej
 4. Do poľa e-mailovú adresa/ e-mail address napíšte svoju email adresu, ktorá sa bude zobrazovať príjemcovi ako adresa odosielateľa
 5. Vyberte si protokol, cez ktorý si chcete pozerať emaily
  POP3 -> sťahujete si poštu na vlastný počítač (ak používate jeden počítač)
  IMAP -> pošta ostáva na serveri a môžete k nej pristupovať z ktoréhokoľvek počítača pripojeného na internet
 6. Zadajte názvy emailových serverov:
  Server prichádzajúcej pošty/incoming mail server mail.nazov_vasej_domeny.koncovka
  Server odchádzajúcej pošty/outgoing mail server smtp.nazov_vasej_domeny.koncovka
  Stlačte ďalej
 7. Zadajte prihlasovacie meno a heslo
  Pokiaľ nechcete, aby sa Vám pri každom zapnutí programu zobrazovalo "zadajte heslo" -> zaškrtnite možnosť zapamätať heslo
  Stlačte ďalej a dokončiť
 8. Teraz kliknite na Vlastnosti/Properties
  V záložke Obecné/General si môžete zmeniť informácie o užívateľovi a nastaviť si adresu pre odpovede/reply address ak chcete,aby Vám odpovedali na inú adresu, ako je Vaša emailová adresa
  V záložke Servery/Servers nastavíte, že Server vyžaduje overenie/My server requires autenthification POZOR: Bez tohto nastavenia nebudete možné odosielať emaily !
 9. Ak máte nastavený protokol POP3, stlačte OK a môžete začať prijímať a odosielať emaily
  Ak máte nastavený protokol IMAP v záložke IMAP je potrebné nastaviť Cestu ku koreňovej zložke/Root folder path na INBOX, stlačte OK a môžete začať prijímať a odosielať emaily© 2008-2015 Speedweb, s.r.o.Ceny sú uvádzané bez DPH