Doména .sk


Doménové meno je možné zaregistrovať na 1 rok. Doménu môže vlasniť len občan Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenska
Pri slovenských doménach umožňujeme zrýchlenú a štandardnú registráciu. Domény sk štandardne registrujeme na našu spoločnost (zrýchlená registrácia) - takže slovenskú doménu môžete využívať aj v prípade, že nieste občanom a vyhnete sa tiež "papierovačkám". Ak občanom ste (alebo Vaša spoločnosť sídli na Slovensku) a želáte si byť majiteľom domény, zvoľte štandardnú registráciu.

Zrýchlená registrácia

Spôsob zrýchlenej registrácie spočíva v tom, že .sk doménu registrujeme na náš identifikátor (sk-nic handle HOST-0011). Doména je tak sprevádzkovaná zvyčajne do 8 hodín, k webhostingu máte prístup okamžite.

POSTUP: Pri objednávke .sk domény nechajte v poli sk-nic id objednávkového formulára pôvodnú hodnotu HOST-0011

Štandardná registrácia

Štandardná registrácia je náročnejšia - výhodou je, že držiteľom domény budete Vy.

POSTUP: Na stránke centrálneho registrátora .sk domén je potrebné vyplniť rámcovú zmluvu F1 (Žiad. o štatút užívateľa) - tu je potrebné uviesť ako oprávneného registrátora YEGO-0001. Až budete mať zmluvu hotovú pošlite nám objednávku emailom spolu s číslom (ticket) tejto zmluvy, aby sme doménu mohli rezervovať. Zmluvu je potrebné vytlačit a potvrdiť.

Ako potvrdiť zmluvu F1 ?
fyzická osoba nepodnikateľ: podpísať pred notárom a poslať
živnostník: opečiatkovať pečiatkou s IČOm, podpísať a priložiť kópiu živnostenského listu
s.r.o./a.s.: opečiatkovať pečiatkou s IČOm, podpísať a priložiť kópiu výpisu z OR
(Pokiaľ nemáte na pečiatke IČO je potrebné podpis notársky overiť)

Zmluvu je potrebné následne odoslať na adresu: SK-NIC, P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4.


Doména bude sprevádzkovaná, keď centrálny registrátor sk-nic obdrží potvrdenú zmluvu.


Pravidlá pre tvorbu doménového mena:
  • doménové meno musí mať 2-63 znakov
  • môže obsahovať znaky "a-z", číslice "0-9" a znak "-" (pomlčka)
  • pomlčkou však nesmie končiť ani začínať, taktiež nesmie obsahovať viac pomlčiek za sebou

Držiteľom domény môže byť len osoba nad 18 rokov, ktorá je občanom Slovenskej republiky a ma v nej i trvalý pobyt. Držiteľom domény môže byť aj právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky.
Kompletné znenie pravidiel pre registráciu slovenských domén nájdete na adrese https://www.sk-nic.sk/kontakty/pravidla.10.9.2010.jsp
V prípade, že sa chcete vyhnúť komplikáciám - zvoľte radšej zrýchlenú registráciu


Správcom .sk domén je spoločnosť SK-NIC

Registrácia domény© 2008-2015 Speedweb, s.r.o.Ceny sú uvádzané bez DPH