Prihlasovacie údaje

WEBPANEL

Web prístup domena.koncovka/webpanel
prihlasovacie meno vip.domena.koncovka
heslo prístupové heslo, ktoré Vám prišlo pri objednávke na email prípadne nové heslo, ktoré ste si zvolili

FTP SERVER

adresa FTP server / host ftp.domena.koncovka
prihlasovacie meno vip.domena.koncovka
heslo prístupové heslo, ktoré Vám prišlo pri objednávke na email prípadne nové heslo, ktoré ste si zvolili
Web prístup domena.koncovka/webftp

MAIL SERVER

POP3 / IMAP mail.domena.koncovka
SMTP smtp.domena.koncovka
prihlasovacie meno a heslo podľa nastavenia vo webpanel
Web prístup domena.koncovka/roundcube (roundcube)
webmail.domena.koncovka (horde)

DATABÁZOVÝ SERVER

server localhost (DB server nieje defaultne dostupný z vonku)
prihlasovacie meno a heslo podľa nastavenia vo webpanel

ŠTATISTIKY

Web prístup domena.koncovka/access (verejne dostupné, možné blokovat napr. cez .htaccess)

ADRESÁROVÁ ŠTRUKTÚRA

/logs logy servera
/backup zálohy databáz
/data dáta, ktoré nebudú prístupné cez webový server
/public_html koreňový adresár pre web, sem nahrávajte stránky
/public_html/_sub subdomény
/public_html/access dáta potrebné k štatistikám

ZABEZPEČENÁ KOMUNIKÁCIA

IMAPs Adresa: mail.viphosting.sk, port: 993
POP3s Adresa: mail.viphosting.sk, port: 995
SMTPs Adresa: smtp.viphosting.sk, port: 465
© 2008-2015 Speedweb, s.r.o.Ceny sú uvádzané bez DPH